Litterär inventering i Sorsele!

Tillsammans med Regionbibliotek Västerbotten genomförs under vintern en litterär inventering i Sorsele kommun. Med hjälp av Hanna Hörnberg kartläggs författare, verk, litterära platser och litterär infrastruktur i kommunen!

Litterär inventering

Hanna Hörnberg fick i våras uppdrag av Regionbibliotek Västerbotten att inventera författarskap, litterära platser och litterär infrastruktur i Vindelns kommun tillsammans med Vindelns bibliotek. Målet är att alla kommuner i Västerbotten ska inventeras, och Hanna har nu fått möjlighet att fortsätta sitt uppdrag i Sorsele kommun tillsammans med Sorsele bibliotek.

Uppdraget innebär att kartlägga författare med anknytning till Sorsele kommun, deras verk och den litterära infrastruktur (föreningar, studieförbund, skrivarcirklar etc.) som finns här. I inventeringen ingår också att titta på litterära platser - alltså platser i kommunen som beskrivs eller nämns i litterära verk. I uppdraget ingår även att undersöka hur det är att verka som författare och skrivare/berättare i kommunen.

Har du kunskap om författare eller verk som du tycker ska inkluderas i inventeringen?

Mejla Hanna Hörnberg på hornberg.h@gmail.com eller ring på 076-7734789! 

Din hjälp är mycket uppskattad!

Är du själv författare eller en skrivande person? 

Då får du väldigt gärna delta i inventeringen genom att svara på en enkät som hjälper oss förstå hur det är att verka som författare och skrivande eller berättande person i kommunen!

Enkäten för författare

Enkäten för skrivare eller berättare