Mediearkivet

Mediearkivet är Nordens största digitala nyhetsarkiv. Här finns nyheter från tryckta och digitala tidningar samt radio och tv från 1980-talet och framåt.

Du kan endast söka artiklar i Mediearkivet när du befinner dig på biblioteket.

Utöver nyhetsartiklar finns även innehåll från vissa myndigheters och kommuners webbplatser.

Förutom källor från Norden innehåller Mediearkivet artiklar från cirka hundra tusen internationella medier. Databasen används av journalister, researchers, författare, studenter och många fler.

Mediearkivets sökresultat presenteras på ett neutralt sätt utan dolda algoritmer.