Samer snidade i trä.

Utställningen är en privat samling av Torborgs träfigurer, målningar och tidningsartiklar om hennes verk.

Torborg föddes i Högland och flyttade vid 4 års ålder till Röttanberg i Vilhelmina. Hon fann så småning sin hemvist i Storbäck. Hennes skapande resulterade främst i en produktion av mindre statyetter med anknytning till den samiska kulturen. Den uppmärksamhet hon fick ledde också till kyrkliga utsmyckningar i bland annat Ormsjö, Höglands kapell och Risbäck kyrka.

Utställningen kommer att finnas på biblioteket till och med hösten 2024.