Alla tiders Malå - När människorna kom till norra Skandinavien

Arrangemang
Målgrupp:

Föredrag med Olof Östlund, arkeolog, Skellefteå museum. Kaffeservering.

När islandsisen smälte bort befolkades norra Skandinavien. Men från vilket håll kom människorna och vad var det som lockade dem att komma hit?

Med utgångspunkt i de äldsta kända boplatserna i Norrbotten och Västerbotten, modern arkeologisk teknik och i samarbete med forskare inom andra ämnen, går det idag att förstå grunderna till den tidigaste invandringen.

Arrangörer: Skellefteå Museum, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF Mitt i Lappland och Malå kommun.