Skogssamiskt liv kring Lïkssjuo/Lycksele, från Geddas karta och framåt

Foto: Louise Vedin Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

14 oktober torsdag 2021
14 oktober torsdag 2021
2021-10-14 till 2021-10-14.
Plats Lycksele bibliotek
Målgrupp:

Välkommen till en föreläsning som tar utgångspunkt i Geddas karta och som sedan leder oss framåt i tiden på de skogssamiska markerna runt Lïkssjuo/Lycksele.

Gudrun Norstedt är författare och skogshistoriker och forskar om samisk användning av mark och resurser i äldre tid. Föreläsningen tar utgångspunkt i Geddas karta över lappskattelanden i Umeå lappmark från 1671 och leder oss sedan framåt i tiden på de skogssamiska markerna runt Lïkssjuo/Lycksele.

År 1671 reste lantmätare Jonas Gedda och notarie Anders Holm på uppdrag av landshövding Johan Graan genom Ume lappmark för att kartlägga möjligheter till att anlägga nybyggen. Kartan och beskrivningarna nämner 37 lappskatteland och dess innehavare och ger en unik inblick i det skogsamiska levnadssättet. 

Gudrun Norstedt har i sin bok "Lappskattelanden på Geddas karta: Umeå lappmark från 1671 till 1900-talets början" presenterat och beskrivit detta material, och rekonstruerat de lappskatteland som nämns. Hon har dessutom följt lappskattelanden framåt i tiden till deras avskaffade i början på 1900-talet. 

Välkommen till en föreläsning som tar utgångspunkt i Geddas karta och som sedan leder oss framåt i tiden på de skogssamiska markerna runt Lïkssjuo/Lycksele.

Vi bjuder på kaffe!

Arrangörer i samarbete:
Medborgarskolan, Lycksele Bibliotek, Lycksele samiska förvaltningskommun, Lycksele sameförening

Arrangemanget är en del i LittFORS - Vindelälvens litteraturfestival

Littfors logotyp

Omslaget på  boken "Lappskattelanden på Geddas karta" visar en gammal karta