Det syns inte men det märks

Utställning

Utställningen är över

05 november måndag 2018
09 november fredag 2018
2018-11-05 till 2018-11-09.
Målgrupp:

Utställningen innehåller bilder och citat av människor som är drabbade av olika typer av psykisk ohälsa.

Under psykeveckan kan du besöka biblioteket och titta på utställningen. Den är tillgänglig under bibliotekets öppettider.