Kulturarv i skog

Västerbottens museum Utställning

Datum

28 oktober måndag
15 november fredag
2019-10-28 till 2019-11-15.

Miniutställning om olika kulturlämningar i Kvarkenregionens skogar.

Om modern teknik som används för att identifiera lämningar, likheter och olikheter i Sverige och Finland. Hur bevaras och tillgängliggörs kulturspåren?

Arrangör: Alla tiders Dorotea, Dorotea bibliotek, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan