Prioritet: Minoritet

Utställning

Utställningen är över

03 februari måndag 2020
23 februari söndag 2020
2020-02-03 till 2020-02-23.

Vecka 6-8 på Sorsele bibliotek

Alla människor ska ha möjlighet att finna sin historia i museernas samlingar och arkiv. Så är det inte idag. Särskilt tydlig är frånvaron av olika minoriteters egna berättelser. Majoritetssamhällets perspektiv har, som så ofta annars, varit normen inom museivärlden.
I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samer. Trots att vi alla har levt och verkat i Västerbotten i århundraden finns mycket lite samlat och beskrivet i museets arkiv om minoriteters villkor och liv. Genom utställningen Prioritet: Minoritet (nov 2017 - sept 2018) ville Västerbottens museum arbeta för att fylla en del av tomrummen i arkiv och samlingar för att kunna ge kommande generationer en mer rättvis bild av Västerbotten. Prioritet: Minoritet är omarbetad till en vandringsutställning som nu visas runtom i länet och Sápmi.
Prioritet: Minoritet var inte bara en utställning; det var en arena, samtidsdokumentation och metodutveckling. Den största drivkraften har varit tanken om en mer inkluderande historieskrivning och ett mer mångfacetterat kulturarv. Att göra museet till en plats relevant för fler.
Utställningen är producerad av: Västerbottens museum