Boken kommer på Lycksele bibliotek

Om du inte kan komma till biblioteket, kommer biblioteket till dig.

Böcker mot en gul bakgrund. Pixabay
Boken kommer är en gratis service för dig som inte kan komma till Lycksele bibliotek själv, på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.
Personalen plockar ihop och kommer hem till dig med de böcker du vill låna. Efter fyra veckor kommer vi med nya böcker och hämtar de böcker du har lånat.
Vill du använda Boken kommer? Kontakta Lycksele bibliotek tel. 0950-168 25

Taggar:

den 16 januari 2023