Hur främjar vi ett levande och dynamiskt konstliv i Västerbotten?

Om bild- och formkonstnärers förutsättningar och arbetsvillkor

Torsdag 15 februari 2018 arrangerades en utbildningsdag i Lycksele om bild- och formkonstnärers förutsättningar och arbetsvillkor.

Dagen i sin helhet var uppskattad med ett brett och varierat program. Samtliga föreläsningar filmades för att möjliggöra för intresserade att i efterhand ta del av samtliga programpunkter. 

Här kan du se dagens föreläsningar och paneldiskussioner >>>