Lycksele bibliotek har hörslinga

Hörslinga finns nu tillgänglig vid våra publika arrangemang samt vid lånedisken.

Taggar:

den 4 november 2022