Statens servicecenter i Storuman

Statens servicecenter (ssc) finns nu på biblioteket i Storuman.

Från vänster; Malin Larsson Stenvall, Eva Wara - kontorsområdeschef i Region Norr och Harriet Rådahl

Servicecentret kommer att ha öppet tisdagar och torsdagar kl. 12.00-15.00 under sommaren. Vecka 29-30 har kontoret sommarstängt. Här kan du få hjälp av Harriet Rådahl och Malin Larsson Stenvall med ärenden som rör Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Du besöker servicekontoret personligen.

(Personerna på bilden, från vänster; Harriet Rådahl, Eva Wara - kontorsområdeschef Region Norr och Malin Larsson Stenvall).

Välkommen in!

Målgrupp:

Taggar:

den 26 juni 2020