De utvalda

Steve Sem-Sandberg har gjort det förr i boken "De fattiga i Lódz", och gör det igen i denna roman om medicinska experiment på barnsjukhus under andra världskriget.

 

Han ger mig gåshud. En kall eld flammar upp i ryggslutet och sprider sig till att omsluta både hjärta och själ. Skammen över att vara människa, rädsla över att vara människa när ondskan uppenbarligen så lätt kan ta överhand och sprida sig och bli ... normaliserad.

Berättelsen i romanen "De utvalda" utspelar sig på barnsjukhuset Spiegelgrund i Wien, dit nazistiska myndigheter skickade barn för korrigering eller för att de ansågs "överflödiga". Rasmässigt degenererade, missanpassade, föräldralösa. Redan sjuka och svaga utsattes de för horribla medicinska experiment. Hur kunde samhället tillåta detta? Hur kunde läkare, sköterskor och annan personal se och uppleva detta varje dag utan att reagera?

Författaren berättar i huvudsak både via ett av de intagna barnen, Adrian, och en av sköterskorna, Anna.