Makt Plast Gift & Våra Barn

Vi behöver öka vår medvetenhet om hur giftiga ämnen påverkar människa och miljö.

Makt Plast Gift & Våra Barn, är Ethel Forsbergs berättelse om maktspel och samspel mellan politik och myndigheter, mellan tillverkare och marknad inom en av världens mest vinstgivande branscher – kemiindustrin. Kemi- och plastindustrins mörkläggning av hur den invaderar våra liv. Dag som natt marineras vi i mer eller mindre skadliga ämnen. Små barn är mest utsatta därför att de omsätter mer mat och dryck per kilo kroppsvikt. Boken är ingen” feel good-roman” snarare är det starten för ett liv med en kritisk insikt på en verklighet att räkna med.
Med boken följer också en kortkurs om kemikalier och råd med checklistor om hur kemikalierna omkring oss kan hanteras. Råd och checklistor och Fakta om farliga kemikalier.

I boken finns även bra hemsidor och Appar, bland annat för en giftfriare vardag, www.varautanfara.se

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Marguerite Nensén Edström den 20 januari 2015