ResursSIDA

En angelägen webbsida som ligger i tiden.

Resurssida har som mål att lyfta fram böcker och annat material med bruna karaktärer. I redaktionen ingår bibliotekarier, frilansare och kulturarbetare. Sidans målgrupp är yrkesverksamma inom bibliotek och skola/förskola men också intresserade föräldrar.

Resurssida ger tips på böcker, konst, appar och filmer med karaktärer utanför normen, men också på normkritiskt arbete inom bibliotek och skola. Dessutom finns en beskrivande förteckning över föreningar, organisationer och rörelser med mångfaldsperspektiv.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gun Nyberg den 15 december 2014