Jag sköter bibliotekets post- och bussgodstransporter och uppdaterar pressklippssamlingen.