Sverige mot rasism

-en samlingsplats för antirasistisk debatt och kunskap

 

Sverige mot rasism drivs av Centrum mot rasism, en partipolitiskt och religiöst obunden ideell paraplyorganisation som arbetar mot rasism. Organisationen startade 2003 på uppdrag av regeringen efter att frivilligorganisationer länge hade sett ett behov av en central organisation som samlade det antirasistiska arbetet.

Webbisdan är indelad i fyra block: Kunskapsbanken, Aktörer i Sverige, Opinion och Engagera dig.

Här kan du ta del av forskningsrapporter, lagar och konventioner, få information om de aktörer som verkar i Sverige idag och ta del av debatten. Vill du engagera dig antirasistiskt finns tips på hur. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Mona-Lisa Wallin den 8 oktober 2015