För dig som är talbokslåntagare

För dig med någon form av läshinder finns möjlighet att låna eller ladda ner talböcker.

Hand som sköter en daisy-spelare.
Talboksansvarig på Vilhelmina Folkbibliotek är
Anna Hagenwald tele: 0940-141 60

OM EGEN NEDLADDNING

Vem får låna talböcker?


Alla som har någon form av funktionshinder har rätt att låna talböcker.

Du behöver inte visa intyg eller bevisa att du har ett funktionshinder.

Funktionshinder kan vara:

•synskada

•rörelsehinder

•utvecklingsstörning

•läs- och skrivsvårigheter

•hörselskada (för hörselträning)

•tillfälligt läshandikapp

•kognitiva funktionshinder (till exempel traumatiska hjärnskador, afasi, autism, ADHD, demenssjukdomar, psykiska funktionshinder)

•konvalescens

Vad är en talbok?

En talbok är inte samma sak som en ljudbok.

En talbok är en anpassad inläsning för människor med funktionshinder.

Ofta kan man välja att spela upp en talbok i olika hastigheter.

Det idag vanligaste talboksformatet är DAISY

DAISY är en digital talbok

DAISY-talböcker kan spelas upp i DAISY-spelare eller med särskild programvara i dator.

DAISY fulltext är ett format där du förutom att få texten uppläst även kan se och följa med i texten på datorskärmen.

På Vilhelmina Folkbibliotek finns ett stort urval talböcker för både barn och vuxna.

Vi har även några DAISY-spelare att låna ut en kortare tid för den som vill prova.

I skolorna är det vanligt att DAISY används vid lästräning och för elever med lässvårigheter.

Hur lånar jag?

Ta gärna kontakt med oss på biblioteket så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.

Vi kan kostnadsfritt skicka hem talböcker till dig med post.

Du kan kostnadsfritt återsända talböcker till oss med post.

Vi kan visa dig hur du söker och reserverar talböcker.

Egen nerladdning av talböcker


Vårt bibliotek har tillstånd att ladda ner talböcker i digital form direkt från (MTM) Myndigheten för tillgängliga mediers mediekatalog Legimus.

Vi kan ladda ner talböcker till en DAISY-spelare eller föra över den digitala talboken på CD-ROM.

Du får då behålla talboken och sedan kasta skivan när du lyssnat klart (dock inom sex månader)

Vilhelmina folkbibliotek har även tillstånd att registrera talbokslåntagare hos TPB.

Registrerade talbokslåntagare kan få en egen inloggning till MTM`s mediekatalog och själva ladda ner talböcker hemifrån.

Om du själv vill kunna ladda ner talböcker kan du kontakta oss.

Kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.

Läs mer om DAISY
På Myndigheten för tillgängliga mediers webbsida kan du läsa mer om DAISY. >>>

Läs mer om uppläsningsprogram i dator för DAISY
På Myndigheten för tillgängliga mediers webbsida kan du läsa mer om uppläsningsprogram i dator för DAISY >>>

Talböcker i mobil eller surfplatta
Om du har ett eget konto för nerladdning av talböcker kan du via appen Legimus ladda ner och läsa talböcker i din smartphone eller surfplatta. Läs mer om detta på Legimus webbsida >>>


Punktskrift och andra medieformat för funktionshindrade


Efterfrågan på punktskrift, taktila bilderböcker, böcker med bliss eller pictogram är för närvarande inte så stor i vår kommun.

Om behov finns kan vi låna sådan media från MTM eller själva köpa in.

Om du har behov av punktskrift eller annan form av anpassad media kan du kontakta oss.

Kontaktuppgifter finns längst upp på sidan.

Länkar

Lättläst-förlaget - Webblänk

Nyhetstidningen 8 sidor - Webblänk

Dyslexiförbundet FMLS - Webblänk

Inläsningstjänst - Webblänk

MTMs mediekatalog Legimus - Webblänk

Myndigheten för delaktighet - Webblänk

Synskadades riksförbund (SRF) - Webblänk


Talboksansvarig på Vilhelmina Folkbibliotek: Anna Hagenwald tele: 0940-141 60