Tips på externa informationssökningsresurser

Att söka och ta del av information från pålitliga källor, och att kunna känna förtroende för de källorna kallas källtillit och är en viktig grund i att bevara det demokratiska samhället och samtalet.

V8 biblioteken har under fliken digitala biblioteket ett antal databaser som låntagare kan söka i fritt eller via inloggning med V8:s lånekort.  Utöver dessa söktjänster så tipsar vi här om externa databaser med digitala artiklar, avhandlingar och annan information sorterade efter ämnesinnehåll.

Lycka till och du är alltid välkommen in till oss vid frågor och funderingar!

Allmänt ämnesövergripande: 

Doab: Directory of Open Acess Books
Fritt tillgängliga vetenskapliga böcker.

 DOAJ
Tidskriftsartiklar i fulltext ur kvalitetsgranskade Open Access tidskrifter.

 Google scholar
Vetenskapliga tidskrifter och artiklar, en del finns att ladda ner som fulltext eller så kan du se vilka bibliotek de finns tillgängliga på. 

Avhandlingar och Uppsatser:

DiVA 
Fulltext- och referensdatabas med avhandlingar och andra publikationer från ett antal nordiska universitet och högskolor.

SwePub
Fulltext- och referensdatabas med artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäte.  Kan användas för att få en översikt av vad som skrivits inom ett forskningsområde, hitta fulltext, abstract och citeringar.

Open access theses and dissertations
Samlar uppsatser och avhandlingar utgivna över hela världen. Databasen samarbetar med mångfaldiga högskolor, universitet och forskningsinstitutioner. 

Uppsök
Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Bibliotekskataloger och länksamlingar:

Bibblan guidar
Databaser och andra webbplatser inom olika ämnesområden som har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. 

Libris webbsök
Information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.

Svensk mediedatabas 
Databas över ljud, radio, film, tv och multimedia, i samlingarna på Kungliga biblioteket. I Svensk mediedatabas hittar du uppgifter om det mesta av arkivets närmare åtta miljoner inspelade timmar.

Dagstidningar, film, musik, radio och tv:

IMDb
Databas med uppgifter om över 250 000 filmer, skådespelare, regissörer med mera.

Svensk filmdatabas
Filminstitutets egen filmdatabas om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer med svensk biografpremiär, svenska kort- och dokumentärfilmer m.m. Här finns även uppgifter om filmbolag, filmförlagor och i filmer förekommande musikverk

Vis- och låtregister 
Webbaserad version av Svenskt Visarkivs "vis- och låtregister".Visor och låtar i tryckta publikationer från 1500-talets adelsvisböcker till dagens moderna visor och schlagermelodier.

Energi & miljö

Havsmiljöinstitutet

Forskning för en hållbar framtid (Chalmers tekniska högskola) 

Energikunskap (Energimyndigheten) 

Naturvetenskap och teknik:

Den medicinhistoriaska databasen
Dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren. 

Sveriges äldsta storskaliga kartor
En samling av Sveriges äldsta storskaliga kartor över byar och gårdar från 1600-talet och uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor och 5000 yngre geometriska kartor.

Samhällsvetenskap:

Dokument & lagar
Riksdagens databas innehåller lagar och förordningar (SFS), riksdagsinformation, protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, kommittédirektiv och -berättelser, EU-dokument.

Lagrummet.se 
Webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010 
Partiprogram och valmanifest av svenska politiska partier mellan 1887-2010.

Yearbook of the United Nations 
Officiella dokument och redogörelser för FN:s hela verksamhet, inklusive Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet.

Språk:

Svenska Akademiens ordböcker
En webbportal där användare kan samsöka i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB), samt få tillgång till Svenska Akademiens grammatik (SAG).

Spreadthesign

Förslag på tecken från olika teckenspråk runt om i världen.
Använd sökrutan för att skriva in det ord du söker.

Sidan utvecklas och kvalitetsförbättras löpande.

Litteratur och bokhistoria:

Litteraturbanken
Svenska klassiker – i vid bemärkelse – i pålitliga digitala fulltextversioner.