Tips på externa informationssökningsresurser

Att vara kompetent och medveten inom Medie och informationskunnighet, käll- och sökkritisk kan upplevas komplext och svårt. Att söka och ta del av information från pålitliga källor, och att kunna känna förtroende för de källorna - källtillit - är en viktig grund i att bevara det demokratiska samhället och samtalet.

Utöver V8:s egna söktjänster för att hitta information och material, så tipsar vi här om ett antal externa databaser med digitala artiklar, avhandlingar och annan information sorterade efter ämnesinnehåll.

V8 biblioteken har under fliken e-biblioteket ett antal databaser som låntagare kan söka i fritt eller via inloggning med V8:s lånekort. Vilka regler som gäller för vilka databaser framgår i databaslistorna. 

Lycka till och du är alltid välkommen in till oss vid frågor och funderingar!

Externa länktips:


Allmänt ämnesövergripande: 

Doab: Directory of Open Acess Books
I DOAB kan du söka bland fritt tillgängliga vetenskapliga böcker.

 DOAJ
Här kan du söka tidskriftsartiklar i fulltext ur kvalitetsgranskade Open Access tidskrifter.

 Google scholar
Här kan du söka efter vetenskapliga tidskrifter och artiklar, en del finns att ladda ner som fulltext eller så kan du se vilka bibliotek de finns tillgängliga på. 

Avhandlingar och Uppsatser:

DiVA 
Fulltext- och referensdatabas med avhandlingar och andra publikationer från ett antal nordiska universitet och högskolor.

SwePub
Fulltext- och referensdatabas med artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och som kan användas för att få en översikt av vad som skrivits inom ett forskningsområde, hitta fulltext, abstract och citeringar.

Open access theses and dissertations
OATD är en open access-databas som samlar uppsatser och avhandlingar utgivna över hela världen. Databasen samarbetar med mångfaldiga högskolor, universitet och forskningsinstitutioner. 

Uppsök
Svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.

Bibliotekskataloger och länksamlingar:

Bibblan guidar
Bibblan guidar är en samling med databaser och andra webbplatser inom olika ämnesområden som har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. 

Libris webbsök
LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.

Svensk mediedatabas 
Databas över ljud, radio, film, tv och multimedia, i samlingarna på Kungliga biblioteket. I Svensk mediedatabas hittar du uppgifter om det mesta av arkivets närmare åtta miljoner inspelade timmar.

Dagstidningar, film, musik, radio och tv:

IMDb
Databas med uppgifter om över 250 000 filmer, skådespelare, regissörer med mera.

Svensk filmdatabas
Svensk Filmdatabas är Filminstitutets egen filmdatabas som innehåller uppgifter om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer med svensk biografpremiär, svenska kort- och dokumentärfilmer m.m. Totalt omfattar Filmdatabasen drygt 62 000 filmer, varav cirka 17 000 är svenska, och 265 000 personer som på något sätt medverkat vid tillkomsten av dessa filmer, regissörer, manusförfattare, skådespelare etc. Här finns även uppgifter om filmbolag, filmförlagor och i filmer förekommande musikverk

Vis- och låtregister 
Webbaserad version av Svenskt Visarkivs "vis- och låtregister". I denna databas finns ca 145 000 poster över visor och låtar i tryckta publikationer från 1500-talets adelsvisböcker till dagens moderna visor och schlagermelodier.

Naturvetenskap och teknik:

Den medicinhistoriaska databasen
Den medicinalhistoriska databasen innehåller dokument som på olika sätt belyser den medicinska och sociala situationen i Sverige under de senaste 250 åren. Databasen är tillgänglig för alla och användandet är kostnadsfritt. Då alla uppgifter är offentliga är det även tillåtet att kopiera materialet i databasen för vidare bearbetning.

Sveriges äldsta storskaliga kartor
Denna databas innehåller en samling av Sveriges äldsta storskaliga kartor över byar och gårdar från 1600-talet och innehåller uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor och 5000 yngre geometriska kartor.

Samhällsvetenskap:

Dokument & lagar
Riksdagens databas innehåller lagar och förordningar (SFS), riksdagsinformation, protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, kommittédirektiv och -berättelser, EU-dokument.

Lagrummet.se 
Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010 
Databasen innehåller partiprogram och valmanifest av svenska politiska partier mellan 1887-2010.

Yearbook of the United Nations 
FN:s årsbok innehåller officiella dokument och redogörelser för FN:s hela verksamhet, inklusive Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet.

Språk:

Svenska Akademiens ordböcker
Svenska Akademiens ordböcker är en webbportal där användare kan samsöka i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB), samt få tillgång till Svenska Akademiens grammatik (SAG).

Spreadthesign

Förslag på tecken från olika teckenspråk runt om i världen.
Använd sökrutan för att skriva in det ord du söker.

Webbplatsen administreras av den ideella föreningen Europeiskt teckenspråkcenter och projektet är en pågående process. Över 400 000 tecken finns dokumenterade men sidan utvecklas och kvalitetsförbättras löpande.

Litteratur och bokhistoria:

Litteraturbanken
Svenska klassiker – i vid bemärkelse – i pålitliga digitala fulltextversioner. Almqvist, Bremer, Strindberg med flera. Ett samarbete mellan Kungl. biblioteket, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska Vitterhetssamfundet och Kungl. Vitterhetsakademien.