Tips på samiska appar

Det finns en rad appar att ta hjälp av när du vill öva samiska. Här ger vi tips på böcker, spel och språkträningsappar, varav många är riktade till barn.

Samiska flaggan

De appar vi tipsar om är gratis. Om du inte hittar en app kan det bero på att din enhet inte möter de systemkrav som krävs. 

Språkträningsappar, spel och ordböcker

10/20 bágo – Samiska ord för barn på sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska. Bilder och ljud hjälper till med uttal och förståelse. Utöver ord kan appen lära dig färger, siffror, veckodagar och barnsånger. 

AÁBC Alfabehta – Nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. App som fokuserar på inlärning av bokstäver och ljud riktad till barn i förskoleåldern. 

Gïelese – Sydsamisk språkinlärning. Målgruppen är barn, unga och vuxna som vill lära sig, repetera och vidareutveckla sina sydsamiska språkkunskaper.

Julevbágo –Lulesamisk/norsk ordbok.

Raanaa – Sjamanjenta. Språkutvecklande spel på nordsamiska/norska/engelska om den modiga schamamanflickan Raanaa. Passar barn från 9 år. Obs: En av episoderna är gratis, de övriga kostar. 

Saemesth! – Ordbok med enkla fraser på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska framtaget av Sametinget.

Samisk fraseordbok – Nordsamiska. Uppslagsbok som kan passa i sjukvården, förskola och skola.

Sátnegirji – Nordsamisk-svensk/svensk-nordsamisk ordbok baserad på Sátnegirji/Ordbok av Mikael Svonni (2013).

Sunna – Sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska. Appen kan användas som en pekbok för att lära sig samiska ord och begrepp. Till varje tema i appen finns även ett quiz. Från 2 år. 

Böcker i appar

Bläddra – E-böcker på Sveriges nationella minoritetsspråk. Appen är utvecklad av Kungliga biblioteket (KB). Böcker kommer att fyllas på efterhand. 

Sápmi Knacka på – Anna-Clara Tidholms populära barnbok Knacka på! på nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, umesamiska och pitesamiska.

Taggar:

den 21 juni 2021