Tyst territorium

Skrämmande läsning om den bortglömda konflikten mellan Marocko och Västsahara

Hur ofta hör du Västsahara nämnas i medierna? Inte ofta skulle jag tro. Du såg kanske i alla fall Uppdrag gransknings program om omega 3-tabletter för några år sedan. Där avslöjades att fiskolja som användes i dessa tabletter kom från fiskar som fångats utanför Västsaharas kust. Den sades komma från etiskt hållbart fiske i Sydamerika. I stället visade det sig att fisken var fångad i ockuperat vatten utanför Västsahara.

Västsahara är ockuperat av Marocko sedan 1975. De västsaharier som lyckades fly då landet blev invaderat av Marocko bor i flyktingläger i Algeriet.

Författarna till den här boken, Fredrik Laurin, som är undersökande reporter på Uppdrag granskning och Lars Schmidt, som är undersökande journalist har rest i det ockuperade Västsahara. De har också besökt flyktinglägrena i Algeriet.

Västsahara, som var en spansk koloni innan det invaderades av Marocko, står på FN:s lista över områden som ska avkoloniseras. I alla dessa år har västsaharierna väntat på en folkomröstning om självständighet, men inget har hänt eftersom Marocko vägrar att acceptera ett självständigt Västsahara. Det är främst de rika naturtillgångarna som gör att Marocko vill ha kvar området.

År 2006 undertecknade EU ett fiskeavtal med Marocko, där de västsahariska vattnen är inkluderade. Det här avtalet strider mot internationell lag.

Människorna i de västsahariska flyktinglägrena i Algeriet lider av kronisk proteinbrist. Tänk vilken nytta de fiskar som fångas i de västsahariska vattnen skulle ha för dem. I stället får de lita till donationer. Så skickar till exempel Praktisk solidaritet i Sverige kläder till dem som bor i lägren och en gång i månaden får också varje flykting en burk fiskkonserv att blanda med den olja och det ris som har varit deras nödmat i 35 år. Fiskkonserverna importeras från Thailand!

En annan naturresurs som Marocko vill behålla är den fosfat som utvinns från gruvan i Bou Craa i Västsahara. Fosfat som sedan blir till konstgödsel. Med hjälp av isotopanalyser har författarna följt  fosfatlasterna från gruvan och till våra matdiskar.

Även en del grönsaker och frukter som säljs i andra länder påstås vara marockanska även om de egentligen är odlade på ockuperad mark. Ja, det finns många saker när det gäller Västsahara, som författarna nämner, där allt inte går rätt till.

När Fredrik och Lars reste i det ockuperade Västsahara var de ständigt förföljda och bevakade och om de hade avslöjat att de var journalister hade de med all säkerhet blivit utslängda ur landet. De västsaharier som de var i kontakt med kunde i sin tur få det besvärligt. Västsaharier fängslas och torteras hela tiden, ibland bara för att de samlats flera personer på en plats.

Jag tycker att det här är en mycket angelägen bok som borde läsas av många.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Synneva Byrkjeland den 4 oktober 2013