Ungdom mot rasism

Ungdom mot rasism är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för demokrati och mångfald.

Så här beskriver de sig själva:

 "Ungdom Mot Rasism vill ha ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att definiera sig själv som den vill vara. Ett samhälle som värnar om demokrati och mångfald med allas lika värde som utgångspunkt. Där diskriminerande och exkluderande strukturer identifieras och utmanas. Ett samhälle som tar ställning mot intolerans och skev maktfördelning – för öppenhet och inkludering."

För dig som är 13-25 år och vill engagera dig i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet har Ungdom mot rasism en hel del förslag, allt beroende på hur mycket av din tid du vill lägga ner. Organisationen kommer även ut till skolor och håller föreläsningar och utbildningar.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Mona-Lisa Wallin den 30 september 2015