Vill du ställa ut på biblioteket?

Vi har skaffat en utställningsmonter vi gärna vill fylla med skaparglädje, konst och kulturhistoria! 

Konst, hantverk, hemslöjd, föremål av kulturhistoriskt värde, samlarföremål, saker barn och elever skapat i förskola eller skola eller saker en verksamhet inom omsorgen skapat är exempel på utställningar vi gärna tar emot.

Information om montern

Mått

Total höjd delen i glas      120 cm

Antal glashyllor               4

Antal bottenplatta           1               

Mått varje hylla              33 x 48 cm

Info

Montern saknar egen belysning.

Montern är låsbar.

Glashyllorna flyttbara för att öka/minska höjd mellan hyllorna.

Utställningsmontern får inte lämna bibliotekslokalen.

Bestämmelser utställningsinnehåll

  • Material tillåtet att ställa ut skall vara av kulturellt eller konstnärligt värde, dvs EJ reklam för ett företag, religiöst samfund, politiskt parti eller liknande.

  • Eftersom folkbiblioteket är offentlig plats där både barn och vuxna vistas, och alla ska känna sig välkomna, tillåter vi inte utställningar med pornografiskt eller på annat sätt stötande material. Biblioteket förbehåller sig även rätten att neka utställare om materialet anses bryta mot detta eller på annat sätt inte är passande i en offentlig miljö. 
  • Konst, hantverk, hemslöjd, föremål av kulturhistoriskt värde, samlarföremål, saker barn och elever skapat i förskola eller skola och saker en verksamhet inom omsorgen skapat är exempel på utställningar vi gärna tar emot.

  • Även om ni säljer det som ställs ut får inga prislappar sättas på föremålen, däremot en liten nummerlapp så att ev intresserade kan kontakta utställaren och fråga om prisuppgift.

  • Fullständigt namn på samt kontaktuppgifter till utställaren/utställarna skall finnas angivet på en liten skylt inne i montern.

 

Fotografering/marknadsföring

Biblioteket förbehåller sig rätten att fotografera delar av innehållet för att, tillsammans med den information utställaren lämnat, kunna marknadsföra utställningen via bibliotekets webbsida och sociala medier.

Försäkring

Biblioteket har ingen egen försäkring, så detta måste utställaren ordna och bekosta själv om denne så vill.


Bokningsuppgifter

Vid bokning skall utställaren via mejl eller på annat sätt informera biblioteket om:

  • Eventuellt namn på utställningen

  • Namn på ansvarig utställare och de som ställer ut i samma monter (t ex Volgsjö skola, klass F-1 eller Medborgarskolan, Tennbroderikursen våren 2018)

  • Kontaktperson, mobilnummer och gärna även e-post

  • Material, teknik 
  • Kort beskrivning av utställningen

 

Bestämmelser uppsättning/nertagning

Montern kan bokas 2-4 veckor minus 1-2 dagar för uppsättning och nertagning.

Exempel

Bokar man montern vecka 24-25 skall utställaren vara på plats senast måndag vecka 24 mellan kl 08.00-11.00 för att placera föremål och skyltar i montern, eller fredag vecka 23 mellan kl 12.00-15.00. 

För nertagning skall utställaren skall vara på plats senast fredagen vecka 25 mellan kl 08.00-12.00. 

För bokning, kontakta biblioteket på tele 0940-14160 eller folkbiblioteket@vilhelmina.se