Vägen mot Bålberget

Två parallella berättelser med Bålberget vid Ångermanälven som gemensam nämnare.

I boken går två berättelser parallellt med varandra. Den ena utspelas under 1970-talet, och den andra under 1600 och 1700-talet.

Det är Veronica som 1975 går upp till Bålberget vid Ångermanälven. Där sägs kvinnor ha avrättats för 300-400 år sedan, i tron att de var häxor. Veronica fängslas av historien oh börja släktforska för att få veta om någon kvinna i hennes släkt dömts till döden och avrättats.

I den andra berättelsen får man följa några kvinnors öden, och man inser hur mycket osanna rykten och missuppfattningar kan ställa till det för människor.