Världsautismdagen

Världsautismdagen infaller varje år den 2 april. En dag som uppmärksammas världen runt med intentionen att öka medvenhet och förståelse för personer med autism. Dagen är också ett tillfälle att visa de unika begåvningar och förmågor som finns hos personer med autism. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling i december 2007.

Alt=""

På facklitteratur för vuxna kan du hitta böcker inom det här ämnet både under psykologi och funktionsvariationer. Fråga personalen om du inte hittar, så hjälper vi dig gärna. 

På biblioteket i Norsjö finns det något vi kallar Äppelhyllan, den finns bakom lånedisken och ett dokument där man kan se vilket funktionsvariationer som boken berör. Här hittar du böcker som är riktade till, eller som handlar om personer inom autismspektrat för barn och unga. 

En bokhylla med böcker på temat funktionsvariationer syns uppställda

Några av de titlar som finns att låna från äppelhyllan är dessa. 

Bokomslaget av "JUlias superkrafter". En ung kvinna med hörlurar och lila hår står framför en stadsbakgrund.
 Julias Superkrafter av Malin Roca Ahlgren är en bok om asperger/högfungerande autism. 

Andra terminen i sjuan drar igång och Julia och hennes klasskamrater Lisa och Alice har fått en ny lärare - Micke. Dessutom har tjejerna i 7C börjat med blickar och viskningar. Skolstarten blir inte som Julia hoppats, men med hjälp av en förstående pappa, erfarna lärare samt ett stöttande elevhälsoteam vänder det. Julia och skolan får lära sig att hon har speciella superkrafter.”Julias superkrafter” är en bok om Asperger eller högfungerande autism och den är tänkt som ett stöd till föräldrar och deras barn samt till skolpersonal.

Bokomslaget är blått och orange med barn som åker på ett tåg i nederkant.

SMARTA Tvättar sig & Väntar med Anton och Super-A: Vardagsfärdigheter för barn med Autism och ADHD av Jessica Jensen

När ska vi vänta? Vems tur är det? Och ... ska vi tvätta händerna före eller efter att vi petat oss i näsan? Kul inlärning för alla killar och tjejer som vill förstå sig på vår vardagsvärld lite bättre! I övningsböckerna med Anton och Super-A utvecklar barnet sina vardagsfärdigheter, sin inlevelseförmåga och sitt konsekvenstänkande. I just denna övningsbok får barnet hjälpa Anton och Super-A med att tvätta sina händer och att vänta på sin tur. Övningarna är anpassade för barn med autism och ADHD, samt deras styrkor och svårigheter.

1177 Vårdguiden kan man läsa att  autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor.  Ibland förkortas autismspektrumtillstånd för  AST. Det är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Det kan till exempel vara Autism, autismliknande tillstånd och  Aspergers syndrom. 

Även om diagnoserna är olika har de också mycket gemensamt. De gemensamma dragen kallas autistiska. Det är vanligt att ha andra funktionsnedsättningar samtidigt med autism, till exempel adhd eller tics. 

Autism är ingen sjukdom och innebär att inte att något är fel utan att hen  fungerar på ett annorlunda sätt än vad som oftast förväntas i samhället. 
 
Ordet autismspektrumtillstånd kan delas in i tre delar:
 
  • Autism beskriver en person som fungerar annorlunda i det sociala samspelet.
  • Spektrum är ett ord som används för att beskriva regnbågen, vars färger går i varandra utan en tydlig gräns. På samma sätt är diagnoserna inom autismspektrumet inte tydligt indelade.
  • Tillstånd innebär att det inte handlar om någon sjukdom, utan ett sätt att vara.
 
På grund av de svårigheter som en kan uppleva kallas det för en funktionsnedsättning, även om ens sätt att vara också kan innebära styrkor som andra kanske inte har. Ett annat ord som kan användas om en hellre vill det, är funktionsvariation.