Här kan du läsa vår vision

● Oavsett vem jag är eller var i inlandet jag befinner mig, upplever jag att biblioteket är till för mig
● Jag vet att biblioteket är till för alla och känner mig där sedd, välkommen och respekterad
● För mig med funktionsnedsättning, för mig som tillhör en nationell minoritet eller ett urfolk, för mig med annat modersmål än svenska, för mig som hbtq+ person och för mig som barn eller ung erbjuder biblioteket ett viktigt utbud och service, både i det fysiska och digitala biblioteksrummet
● Jag vet att biblioteket prioriterar samisk litteratur och kultur samt står upp för samernas rättigheter
● För mig som barn ger biblioteket mig lust att läsa
● Jag får på biblioteket tillgång till ett rikt kulturutbud i inlandet
● Biblioteket ger mig som boende i inlandet möjlighet till livslångt lärande och utveckling
● Biblioteket är en motkraft till desinformation och vägleder mig i ett alltmer komplext medielandskap
● Jag vet att biblioteket arbetar för hållbar utveckling och lyfter de unika förutsättningarna för inlandet
● Biblioteket finns på de plattformar där jag lever mitt liv

V8-bibliotekens vision