Charles Darwin

- evolutionsteorins fader

Charles Darwins bok Om arternas uppkomst genom naturligt urval (1859) var ett vetenskapligt, politiskt och religiöst sprängstoff som på sin tid debatterades hett. Hans teori om naturligt urval blev till den förenande teorin inom biologin och ligger till grund för dagens moderna evolutionslära. 

Darwin gjorde många resor innan han gav ut sitt verk, bl a till södra halvklotet på en forskningsexpedition med fartyget Beagle. Ombord fanns ett skeppsbibliotek med närmare 200 000 sidor naturvetenskap och 5000 illustrationer, vilka nu finns fritt tillgängliga digitalt via Darwin online. 

Mer om Darwin, evolutionsteorin och hans verk kan du läsa här >>>

""