Digital senior

Lär dig mer om den digitala världen tillsammans med andra och i lugn och ro!

Alla folkbibliotek i Sverige har av staten ett uppdrag att öka den digitala delaktigheten och kompetensen. Den digitala utvecklingen har gått enormt snabbt och omvandlat stora delar av av samhället. Den påverkar hur vi lever våra liv, sprider och inhämtar information, umgås och sköter våra dagliga ärenden. Många gånger talar vi om den digitala utvecklingen med negativa förtecken, men vi ska inte glömma att den även för med sig mycket positivt!

Under våren kommer vi att träffas vid fem tillfällen och bekanta oss med delar av den världen, och vi börjar med tre träffar där vi lär oss mer om sociala medier. Vad är Facebook, Instagram och Skype och hur kan jag ha nån glädje eller nytta av dem?

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla intresserade, ingen föranmälan behövs. 

Välkommen!

digidle sdfkjsdlfjksdf