Vill du veta mer om din historia?

Om du är intresserad av släktforskning och bor i Storumans kommun har du möjlighet att delta i olika sammankomster framöver.

alt=""

Vi kommer att informera, samordna och starta upp släktforskning för enskilda personer och mindre grupper, både i centralorterna och i byarna. Träffarna kommer att utformas efter intressse och lokala förutsättningar.

Du får hjälp med tips och råd samt ta del av de arkiv och register som kan hjälpa dig med information av olika slag kring de personer som du vill veta mer om.

Välkommen att ta kontakt med Marie Persson, Storumans fotoarkiv, e-post marie.persson@storuman.se eller telefon 070-296 50 31.