Vaapsten Bïjre

Undertitel: akte vuesiehtimmie åarjelsaemien daaletje vätnoe-jah tjeahpojne Bearkoenvuemeste diss-vielie scene-vuesiehtimmie mejgujmie soptsestimmieh, joejkemh jah musihkh = Om Vapsten : en utställning av sydsamisk samtida slöjd och konst från Björkvattsdalen samt ett sceniskt framträdande med berättande, jojk och musik
Språk: Svenska
Publiceringsår: 2016
Klassifikation: Samer

Finns som:

Vald medietyp: Artikel (2016)

Utförlig information